Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Stałe kształcenie zawodowe lekarza, to jego być albo nie być w zawodzie. To przepustka do lepszej pracy i godziwego wynagrodzenia. Jedną z form takiego kształcenia jest udział w sympozjach, zjazdach czy konferencjach.

Mimo, że często udział w tego rodzaju formach kształcenia jest dla lekarza bezpłatny, to bywa, że pojawiają się koszty uboczne takie jak noclegi czy parkowanie samochodu.?

I o te koszty nasi klienci pytają najczęściej, mając wątpliwości czy mogą one być kosztem ich działalności.

Oczywiście TAK!

O ile jednak udział w płatnej konferencji i poniesione koszty uboczne będą miały swoje logiczne odzwierciedlenie w księdze, o tyle w przypadku konferencji bezpłatnych w księgach nie będzie faktury za udział w konferencji. Wówczas wątpliwości mogą budzić koszty noclegów i inne poniesione przy tej okazji. Warto wówczas dołączyć do dokumentów jakiś dowód udziału w konferencji. Może to być certyfikat uczestnictwa, potwierdzenie zgłoszenia oraz każdy inny dokument potwierdzający uczestnictwo. 🙂

W razie całkowitego braku dokumentów potwierdzających udział w bezpłatnej konferencji uwiarygodnieniem będzie również własnoręczny, krótki opis na fakturach dokumentujących noclegi i inne koszty związane z udziałem w konferencji zawierający w miarę możliwości tytuł konferencji, czas jej trwania i jeśli jest to możliwe również nazwę organizatora.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!