Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Lekarze i lekarze dentyści kończący staż podyplomowy, którzy decydują się na kontynuację współpracy z podmiotem szkolącym, ale w ramach działalności, w opinii ZUSu nie mogą korzystać z preferencji w opłacaniu składek. Czy to stanowisko jest zasadne? Niekoniecznie.

Opłacanie niższego ZUSu na początku drogi zawodowej lekarza-przedsiębiorcy jest z pewnością korzystne. Jednak trzeba spełnić określone warunki.

Zgodnie z przepisami z ulgi na start (opłacania wyłącznie składki zdrowotnej przez 6 pełnych miesięcy) może skorzystać osoba, która:

Natomiast preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne  (opłacanie niższych składek społecznych przez 24 pełne miesiące) może płacić osoba, jeśli:

Podkreślone wyrażenia są inaczej interpretowane przez ZUS, a inaczej przez początkujących lekarzy-przedsiębiorców, którzy po stażu podyplomowym zakładają działalności gospodarcze i nawiązują współpracę z podmiotem szkolącym.

Niestety dotychczasowe stanowisko ZUS wyrażone w indywidualnych interpretacjach wskazywało, iż w takich sytuacjach lekarz nie ma prawa skorzystać z ulg. ZUS uważa  że zakres obowiązków na stażu będzie pokrywać się z zakresem usług świadczonych w ramach działalności.

Kontrowersje budzi pogląd ZUSu, który wskazuje na to, że zakres czynności realizowanych przez stażystę i „pełnoprawnego” lekarza jest tożsamy. Różnica polega jednak na tym, że stażysta musi pracować pod bezpośrednim nadzorem doświadczonego lekarza, stosując się do wytycznych i wskazówek przełożonego.

Co ciekawe, niektóre (ale nie wszystkie) sądy, które orzekają w zaskarżonych przez lekarza interpretacjach w/w sprawach, w swoich w wyrokach uznają, iż lekarz może opłacać składki na preferencyjnych zasadach, wskazując w uzasadnieniu, że kodeksowa definicja stosunku pracy stoi w sprzeczności z treścią przepisów szczególnych ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Te ustawy regulują umowę o pracę w ramach stażu podyplomowego, którego odbycie jest jednym z warunków uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu.

Należy zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie wiążą się z uznaniem przez ZUS, że lekarz po stażu kontynuujący współpracę na kontrakcie z byłym pracodawcą, który skorzystał z ulg, nie miał prawa do skorzystania z preferencji. W takim przypadku lekarz będzie zobowiązany uiścić zaległości wraz z odsetkami, ale możliwe będzie również złożenie skargi do właściwego sądu.

Niemniej jednak w celu zabezpieczenia interesu klienta, w takich przypadkach rekomendujemy wystąpienie o interpretację do ZUS w kwestii prawa do ulg (po ówczesnym ustaleniu stanu faktycznego) oraz zwrócenie się do Rzecznika Izby Lekarskiej.

 

W konkluzji: niezbędne jest dokonanie analizy zarówno umowy stażowej, jak również kontraktu – to pierwszy krok pozwalający na weryfikację tego, czy faktycznie zakres usług obejmujący obie umowy się pokrywa.

 

Patrycja Sawicka

Biuro TAX Medica Księgowość dla Lekarzy

 

 

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!