Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Poniżej przedstawiamy główne założenie aktualizacji Nowego Polskiego Ładu. Zapowiedziane zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2022 r. (z kilkoma wyjątkowymi).

 

1. Obniżona stawka podatku dochodowego PIT do 12% w I progu

Planowana jest obniżka stawki podatku dochodowego PIT z 17% do 12% w I progu skali podatkowej. Dotyczyć będzie to pracowników, zleceniobiorców, emerytów, rencistów i przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową.

2. Obniżona kwota zmniejszająca podatek do 3600 zł

Planowana jest obniżka kwoty zmniejszającej podatek dochodowy PIT z 5100 zł do 3600 zł na skali podatkowej. Jest to związane z obniżką stawki podatkowej w I progu.

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej budziła wiele kontrowersji, dlatego postanowiono uchylić to rozwiązanie. Jeżeli jednak korzystniejsze okaże się zastosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej niż zaproponowany nowy mechanizm z pomniejszoną stawką podatku, podatnik będzie mógł rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach.

 

W związku z powyższym obliczanie podatku PIT na skali będzie wyglądało następująco:

Podstawa obliczenia podatku* w złotych Podatek wynosi
ponad do
120 000 12% MINUS kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
* podstawa obliczenia podatku – przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów i przysługujące odliczenia

 

4. Preferencje dot. odliczenia składek zdrowotnych

Przewiduje się możliwość odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w  2022 r. dla przedsiębiorców. Progi związane z odliczeniem składki zdrowotnej w 2022 r. będą uzależnione od formy opodatkowania, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Forma opodatkowania Odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych w roku podatkowym
Podatek liniowy max. 8 700,00 zł odliczone od dochodu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych max. 50% odliczone od przychodu
Karta podatkowa 19% składki zdrowotnej odliczone od podatku wynikającego z decyzji.
Skala podatkowa brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych

 

5. Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r.

W związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., projekt ustawy umożliwia podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody (przychody) podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

 

6. Wydłużenie terminu składania zeznania PIT-28 do 30 kwietnia

W projekcie ustawy zawarto przepis, który wydłuża termin składania zeznania o wysokości uzyskanego przychodu podlegającego pod ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) z 28 lutego do 30 kwietnia.

 

7. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

Zamiast ulgi 1500 zł odliczanej od podatku, którą wprowadzono 1 stycznia 2022 r. podatnik samotnie wychowujący dziecko znów będzie mógł rozliczać się wspólnie z dzieckiem na preferencyjnych warunkach według skali podatkowej. Będzie to polegało na obliczeniu podatku:
– w podwójnej wysokości od połowy dochodu samotnej osoby, w przypadku gdy przynajmniej jedno z dzieci, które jest wychowywane przez tę osobę, ma orzeczoną niepełnosprawność na podstawie odrębnych przepisów;
– jako iloczyn 1,5 oraz wysokości podatku obliczonego od dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci podzielonych przez 1,5 – w pozostałych przypadkach.

 

8. Rozszerzenie katalogu przychodów korzystających z tzw. zerowych ulg (PIT-0)

Projekt zakłada poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych z podatku o zasiłki macierzyńskie, aby dochody te nie rodziły zapłaty podatku, jeżeli wspólnie z pozostałymi przychodami nie przekroczą w roku kwoty 85 528,00 zł (dla osób poniżej 26. roku życia; rodziców co najmniej 4. dzieci).

 

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt na 2022 r., powinni mimo wszystko zbierać faktury kosztowe, ponieważ może okazać się, że przejście na skalę podatkową okaże się bardziej opłacalne, a faktury kosztowe pozwolą dodatkowo obniżyć podstawę opodatkowania.

 

O uchwalonych zmianach poinformujemy w następnym artykule po zakończeniu procesu legislacyjnego.

 

 

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 kwietnia 2022 r.
Autor: Patrycja Sawicka

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!