Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Od 2022 r. wraz z początkiem obowiązywania Polskiego Ładu uległa zmianie wysokość składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne są uzależnione od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Można zatem stwierdzić, iż składka ta stała się parapodatkiem dla polskich przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy sposób obliczania miesięcznej składki zdrowotnej w 2022 r.

Forma opodatkowania

Sposób obliczania składki zdrowotnej

SKALA PODATKOWA

9% dochodu za miesiąc poprzedni, ale nie mniej niż 270,90 zł

PODATEK LINIOWY

4,9% dochodu za miesiąc poprzedni, ale nie mniej niż 270,90 zł

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

  • 335,94 zł – dla przychodów do 60 000 zł

  • 559,89 zł – dla przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł

  • 1 007,81 zł – dla przychodów powyżej 300 000 zł

KARTA PODATKOWA

270,90 zł

Ponadto od 2022 r. obowiązują nowe wzory deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA, które uwzględniają wybraną formę opodatkowania, wskutek tego co miesiąc należy przesyłać te dokumenty do ZUS. Termin zapłaty składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowej dla jednoosobowych działalności gospodarczych został ustalony na 20 dzień kolejnego miesiąca (czyli np. składki za styczeń należy uregulować do 20 lutego).

 

Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. zostają wprowadzone kolejne zmiany. Nowe przepisy pozwalają na limitowane odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej podatnikom, który rozliczają się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Forma opodatkowania

Limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej

PODATEK LINIOWY

max. 8 700 zł (pomniejszenie dochodu lub zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu)

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

max. 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu)

KARTA PODATKOWA

max. 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku)

 

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

Dodatkowo zmiany wprowadzane od 1 lipca 2022 r. dają przedsiębiorcom możliwość, w konkretnych przypadkach, ponownego wyboru formy opodatkowania. Podatnicy dotychczasowo rozliczający się w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.

W związku z tym, iż składka zdrowotna uzależniona jest od formy opodatkowania należy pamiętać, że jej zmiana za cały 2022 r. będzie skutkowała wyliczeniem składki zdrowotnej na nowo. Jednak prawdopodobnie ustawodawca udostępni specjalną część informacyjną w rozliczeniu, gdzie będzie można wykazać zmianę formy opodatkowania oraz podstawy i składki, które zostały zastosowane przy wyliczaniu ZUS w 2022 roku. Terminem złożenia tzw. zeznania składkowego za 2022 rok będzie 20 maja 2023 roku. W związku z tym prawdopodobnie nie będzie konieczności składania korekt deklaracji ZUS DRA.

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!