Uwaga na aneksy do umów leasingu!

To nowe ryzyko podatkowe pojawiło się w 2019 r. wraz ze zmianą przepisów dotyczących samochodów osobowych. Sprawdź czy to Ciebie dotyczy! Jeśli:

  • wziąłeś w leasing samochód osobowy przed 2019 rokiem,
  • wartość tego samochodu przekracza 150.000 zł (lub 225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego),
  • planujesz zmienić coś w tejże umowie,

musisz to wiedzieć.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2019 r. nie uznaje za koszty uzyskania przychodu między innymi rat leasingowych w takiej części w jakiej wartość samochodu przekracza wartość limitu 150.000 zł (lub 225.000 zł). Dla przykładu jeśli samochód ma wartość 187.500 zł, to limit 150 tys. zł stanowi 80% wartości auta. Jeśli więc miesięczna rata leasingowa będzie wynosić 2.500 zł, to zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami , tylko 80% jej wartości, czyli 2.000 zł, będzie stanowić koszt podatkowy.

Można się było uchronić przed negatywnymi skutkami tej zmiany zawierając umowę leasingu jeszcze w 2018 r. Wszystkie bowiem umowy zawarte przed zmianą przepisów funkcjonują na takich zasadach jakie obowiązywały w dniu zawarcia tych umów. Dlatego też wielu lekarzy skorzystało z tej możliwości i okazji i zawarło takie mowy jeszcze w 2018 r.

W czym zatem tkwi problem? Czasem bywa tak, że zawarta przez nas kilka miesięcy wstecz umowa, nie przystaje do dzisiejszych warunków i zachodzi potrzeba jej zmiany. I w tym momencie pojawia się problem, gdyż ustawodawca zmieniając przepisy w tym zakresie, zawarł jednocześnie regulację, która każe traktować jak NOWĄ UMOWĘ, tę która została zmieniona aneksem lub odnowiona po 31.12.2018 r. Oznacza to, że zawarcie do umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r. aneksu po 31 grudnia 2018 r. zrodzi takie skutki jakbyśmy tę umowę zawarli na nowo, w nowej rzeczywistości podatkowej. Będzie to w konsekwencji oznaczało ograniczenie kosztów podatkowych rat leasingowych w takiej części jaka wynika ze stosunku kwoty 150 tys. zł. do wartości samochodu wynikającej z umowy leasingu.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń pod nr telefonu 690 319 319.

Monika Zalewa
Księgowa Lekarzy