Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Zadbaj o odliczenia

Wydaje się, że do rozliczeń podatkowych jeszcze całkiem sporo czasu, zwłaszcza, że o odliczeniach myślimy gdzieś tak na przełomie marca i kwietnia, kiedy to termin na złożenie zeznania zaczyna na nas powoli naciskać. O ile ulga na dzieci czy 1,5% podatku nie wymagają żadnych głębszych przemyśleń ani przygotowań, o tyle inne ulgi już tak. Skorzystanie z nich bowiem wymaga co najmniej dokonania przelewu, a w wielu przypadkach również innych działań.

Z czego można skorzystać

Ulgi podatkowe dzielą się zasadniczo na dwie kategorie:

Jak dokumentować

Jedynie ulga prorodzinna nie musi być udokumentowana, ponieważ to odliczenie od podatku przysługuje tylko z samego faktu posiadania dzieci. Wszystkie pozostałe wymagają przede wszystkim wydatku pieniężnego, aby można było skorzystać z odliczenia. Część z tych wydatków to takie, które i tak trzeba ponieść, np. osoba chora zmuszona do stałego zażywania leków, musi te leki kupować, a więc ponosi wydatki bez względu na to czy objęte są one jakąkolwiek ulgą czy nie. Inne to wydatki dobrowolne. Zaliczają się tu darowizny. Jest też jeden szczególny rodzaj odliczenia, który nie wymaga wydatkowania pieniędzy, a jest darowizną, którą można odliczyć. Jest to darowizna krwi, czyli krwiodawstwo.

Jakie więc warunki musi spełniać dokument aby mógł być dowodem poniesienia wydatku uprawniającego do skorzystania z ulgi? Zacznijmy od szczególnych przypadków.

Dawca krwi, jeśli chce odliczyć darowiznę krwi od podatku musi posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, z którego wyniknie wartość przekazanej darowizny.

Osoba chcąca odliczyć kwoty pieniężne przekazane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego powinna posiadać bankowe potwierdzenie przelewu, lub inny dowód wpłaty środków na konto IKZE.

Żeby skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej, osoba korzystająca z tej ulgi musi posiadać akt własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży oraz dokument poświadczający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych.

Z kolei ulga termomodernizacyjna wymaga posiadania faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Inne ulgi, aby można z nich było skorzystać, zasadniczo mogą być udokumentowane dowolnym dowodem, byleby z niego wynikało kto, komu, kiedy i ile zapłacił, przy czym darowizny na cele kościelne i darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego powinny jeszcze posiadać potwierdzenie przyjęcia darowizny przez obdarowanego.

Limity

Z ulg niestety nie można korzystać bez ograniczeń. Większość z nich posiada swój dolny lub górny limit. Niektóre z nich są kwotowe, inne procentowe. I tak:

Na IKZE w 2023 roku nie możesz odliczyć więcej niż wynosi twój dochód do opodatkowania, ale jednocześnie nie więcej niż 8 322 zł, a jeśli jesteś przedsiębiorcą, to nawet 12 483 zł.

Z ulgi na leki skorzystasz dopiero wtedy gdy twoje wydatki będą większe niż 100 zł miesięcznie, ponieważ mechanizm korzystania z ulgi wymaga zsumowania wydatków miesięcznych i pomniejszenia ich o 100 zł. Dodatkowo musisz się legitymować zaświadczeniem lekarskim o konieczności przyjmowania tychże leków. Dobrze byłoby, gdyby było wystawione nie przez Ciebie.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest jedyną nielimitowaną ulgą i w jej ramach odliczysz pełną kwotę wydatków.

Ulga na samochód to z kolei limit 2.280 zł rocznie.

Darowizny – kościelna, na organizacje pożytku publicznego czy krwi, łącznie nie mogą przekroczyć 6% twojego dochodu do opodatkowania.

Ulga na Internet to limit 760 zł rocznie.

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz do wysokości 53.000 zł i będziesz mieć 6 lat na jej rozliczenie. Nie zapomnij, że skorzystanie z niej wymaga posiadania faktur dokumentujących poniesienie wydatków.

Warunki korzystania z ulg

Każda z ulg ma swoje specyficzne warunki ograniczające możliwość skorzystania z niej. Najbardziej rozbudowaną i skomplikowaną ulgą jest ulga rehabilitacyjna, ponieważ uzależnia możliwości skorzystania z niej od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku większości wydatków również od stopnia niepełnosprawności, oraz od innych jeszcze wymagań. Inne są mniej skomplikowane i łatwiej można z nich skorzystać jednak podstawowym warunkiem ograniczającym jest sposób opodatkowania twojego dochodu. Prosto mówiąc, jeśli dochody swoje opodatkowujesz podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (które same w sobie są już ulgą), to z ulg nie skorzystasz. Jedynym dostępnym dla ciebie odliczeniem będzie wpłata na IKZE, a w przypadku podatku liniowego również składka zdrowotna, której odliczalność przy innych formach opodatkowania zniósł Polski Ład. Wszystkie inne ulgi dostępne są dla osób opodatkowujących swoje dochody podatkiem według skali.

W dobrej sytuacji niewątpliwie są te osoby, które oprócz dochodów z działalności gospodarczej (która może być opodatkowana liniówką), osiągają jeszcze dochody z innych źródeł, opodatkowane wg skali. Wówczas będą one mogły skorzystać z odliczeń od tych właśnie dochodów.

Jak więc widzisz końcówka grudnia to właściwie ostatni moment na to, by zastanowić się z czego możesz skorzystać i co musisz w tym aspekcie zrobić zanim odkorkujesz sylwestrowego szampana. Pamiętaj również, że ulgi wymienione w tym artykule, to nie wszystko. To tylko wybór najciekawszych i jednocześnie najczęściej występujących ulg w zeznaniach naszych klientów. Warto zapoznać się z pełną listą możliwych odliczeń, by nie przegapić możliwości zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych.

 

Monika Zalewa

Biegły Rewident
Księgowa dla lekarzy

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!