Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Lekarz pyta, TAX Medica odpowiada #1

Zawieszam działalność. Co z ulgą na start lub składkami preferencyjnymi, ZUSem?

W poprzednim wpisie na naszym blogu pisaliśmy o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z preferencji w opłacaniu ZUSu.

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się skutkami zawieszenia działalności w kontekście ulgi na start oraz składek preferencyjnych.

Na początku trochę teorii. Zawieszenie działalności gospodarczej lekarza pozwala na tymczasowe zwolnienie z opłacania podatku dochodowego oraz składek ZUS na czas tego zawieszenia. Najczęstszymi powodami tego zjawiska wśród naszych klientów są wyjazdy za granicę, przygotowania do egzaminów oraz inne zdarzenia losowe. Z tego względu lekarze na jakiś czas przestają wykonywać swoje usługi, które do tej pory świadczyli w ramach działalności gospodarczej. Wiąże się to oczywiście z brakiem źródła przychodu, dlatego też polskie prawo pozwala na zawieszenie działalności na okres nie krótszy niż 30 dni.

Jednoosobową działalność można zawiesić, składając wniosek na stronie CEIDG po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne.

Warto podkreślić, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, dlatego skutkuje to brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenia. Jeżeli mamy inny tytuł do ubezpieczeń to nadal podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli nie, to po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki zdrowotnej lekarz straci prawo do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy rozpatrzeć skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny.

Wracając do odpowiedzi na postawione przez lekarza pytanie: co dzieje się z ulgą na start oraz składkami preferencyjnymi w okresie zawieszenia działalności?

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, okres zawieszenia działalności nie przerwie biegu odpowiednio: 6 pełnych miesięcy dla ulgi na start oraz 24 pełnych miesięcy dla składek preferencyjnych. Reasumując: okres, kiedy działalność była zawieszona wlicza się do okresu wskazanych preferencji, czyli nie wydłuża go.

Przykład:

Lekarz założył swoją pierwszą działalność gospodarczą 2 maja 2021 r. Nie kontynuował współpracy ze swoim byłym pracodawcą. Spełnił warunki skorzystania z ulgi na start, zatem w okresie następnych 6 pełnych miesięcy będzie opłacał tylko składkę zdrowotną. Dlatego też za maj + czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad będzie miał prawo opłacać tylko składkę zdrowotną z działalności gospodarczej. Jednakże 1 lipca 2021 r. ze względu na 3-miesięczny zagraniczny staż postanowił zawiesić działalność. Po powrocie, 1 października 2021 r., wznowił działalność, ale okres ulgi na start nie uległ wydłużeniu – zakończy się on z końcem listopada 2021 r. mimo zawieszenia działalności gospodarczej.

Patrycja Sawicka
Biuro TAX Medica Księgowość dla Lekarzy

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!